MM Konto
Biuro Konsultingowo-Rachunkowe
Księgowe
Kadrowo-Płacowe
Ekonomiczno-Finansowe
Pozostałe Usługi
Ekonomiczno-Finansowe

Szeroko pojęte usługi ekonomiczno-finansowe to jedna z naszych specjalizacji. Zapewniamy:

- doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału
•    leasing;
•    analiza zapotrzebowania na środki finansowe;
•    przygotowanie wniosku;
•    przygotowanie business planu;
•    przygotowanie dokumentów dodatkowych.

- kredyty bankowe
•    analiza zapotrzebowania na środki finansowe;
•    przygotowanie wniosku;
•    przygotowanie business planu;
•    przygotowanie dokumentów dodatkowych.

- analizy finansowe
•    business plan;
•    prognozy: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych;
•    analiza wskaźnikowa.
- analizy ekonomiczne
•    optymalizacja procesów biznesowych;