MM Konto
Biuro Konsultingowo-Rachunkowe
Księgowe
Kadrowo-Płacowe
Ekonomiczno-Finansowe
Pozostałe Usługi
Księgowe
W zakresie świadczonych przez nasze biuro usług księgowych znajduje się:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych:
•    opracowanie zakładowego planu kont;
•    bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
•    sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
•    sporządzanie bilansów, rachunków wyników; zestawienia zmian w kapitale, przepływu środków pieniężnych
•    okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP;
•    przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
•    konsolidację sprawozdań finansowych.

- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:
•    bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
•    sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
•    bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
•    sporządzanie rozliczeń rocznych.

- ewidencja przychodów:
•    miesięczne naliczanie podatku (PPE);
•    bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
•    sporządzanie rozliczeń rocznych.

- raportowanie:
•    przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych;
•    opracowanie raportów - zgodnie z wymogami Klienta.