MM Konto
Biuro Konsultingowo-Rachunkowe
Księgowe
Kadrowo-Płacowe
Ekonomiczno-Finansowe
Pozostałe Usługi
Kadrowo-Płacowe

Specjalnością naszej firmy są także usługi kadrowo-płacowe, w zakres których wchodzą:

- obsługa kadrowa:
•    sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
•    prowadzenie akt osobowych pracownika;
•    prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
•    sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
•    prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
•    kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
•    sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);
•    obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
•    obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

- obsługa płacowa:

•    sporządzanie list płac z umów o pracę;
•    sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
•    sporządzanie druków ZUS RMUA;
•    sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
•    sporządzanie rocznych informacji o dochodach
( PIT-11, PIT-8B);
•    sporządzanie rocznego obliczenia podatku
( PIT-4R).